مصاحبه ی مینا احدی با هوروش پورکیان دربرنامه ی کانال یک، درباره ی لزوم بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ
مصاحبه ی تلویزیون میهن با هوروش پورکیان


روز جهانی زنان سال۲۰۱۹

میزگرد برایان هوک با جمعی از ایرانیان مقیم آلمان و با حضور هوروش پورکیان فوریه ی سال۲۰۱۹

Kontakt

Hourvash Pourkian vor einem Banner mit dem Text: "Frauen stärken Frauen".

International Women in Power ist eine Initiative von:

 

Kulturbrücke Hamburg e. V.

Papendamm 23

20146 Hamburg

Tel. +49 40 37 51 73 73

Fax +49 40 37 51 73 76

info@kulturbruecke

hamburg.de